چهارشنبه, ۱۶ آذر, ۱۴۰۱ / 7 December, 2022
مجله ویستا

عبدالقادر گوینده


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مسیقیدان ، شاعر و خطاط
عبدالقادر غیبی مراغی
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

روزنامه آرمان ملیروزنامه ایرانروزنامه شرقسایت اعتماد آنلاینسایت نورنیوزسایت اقتصاد 24سایت دیدارنیوزخبرگزاری فارسسایت اقتصادآنلاینسایر منابع