جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

هفتم اوت ۱۹۹۰ ـ استقرار نظامیان آمریکا در کشور سعودی


پنج روز پس از تصرف کویت توسط عراق، دولت سعودی در هفتم اوت ۱۹۹۰ اجازه داد که نیروهای آمریکا برای دفاع از کشور سعودی و نیز پس گرفتن کویت در خاک آن کشور مستقر شوند و ورود نیروهای آمریکایی به کشور سعودی (به هزینه این دولت!) از همان روز آغاز شد. این استقرار که قرار بود «بسیار موقتی» باشد تا به امروز ادامه دارد که مورخان در نوشته های خود تحت عنوان «تاریخ جاری» آن را از عوامل بی ثباتی خاورمیانه دانسته اند. دولت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و رو به زوال گذاردن امپراتوری انگلستان در انتظار فرصت برای استقرار در کشور سعودی بود که قرار گرفتن شوروی در آستانه فروپاشی (به دلیل اشتباهات گورباچف) و تصرف کویت به دست صدام حسین (با چراغ سبز سفیر آمریکا در بغداد) این فرصت را فراهم آورد. آمریکا بعدا استقرار نظامی خود را که قبلا منحصر به بحرین بود به کویت، قطر و امارات گسترش داد و سپس وارد افغانستان و برخی نقاط آسیای میانه شد و اینک درصدد استقرار در قفقاز برآمده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز