پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

سرعت واقعی اینترنت شما چقدر است؟


سرعت واقعی اینترنت شما چقدر است؟
وقتی به اینترنت متصل هستید، تصویری از دو رایانه بسیار کوچک د ر سمت راست پا یین صفحه نمایش قسمت( Tray ) ظاهر می شود.
اگر موس خود را روی ا ین د و رایانه نگه دارید ( یا روی آن د وبار کلیک کنید )، سرعت اینترنت شما را نشان می دهد؛ مثلاbps ۳۳۶۰۰ )بیت بر ثانیه )، اما این سرعت واقعی خط شما نیست؛ بلکه سرعت مودمی است که در شرکت ISP ) که شما از او اینترنت گرفته اید ) قرار دارد. سرعت واقعی خط معمولا عددی بسیار کمتر از این مقدار است!
اگر می خواهید ببینید این مقدار اطلاعات با چه سرعتی رد و بدل می شوند، می توانید سری به نشانی http://Promos. mcafee.com/ speedometer
بزنید، در این صفحه یک سرعت سنج وجود دارد. کافیست روی عبارت Test Now کلیک کنید. کمی صبر کنید تا Speedometerسرعت اتصال را اندازه بگیرید.
عددی که در مقابل عبارت Your Speed مشاهده می کنید، سرعت واقعی است. اگر این مقدار با سرعت مودم ISP خیلی متفاوت است، از دست ISP خود شاکی نشوید! چون سرعت خط علاوه بر تجهیزات موجود در ISP، به موارد زیادی چون کیفیت خطوط مخابراتی منطقه و منزل شما نیز بستگی دارد.

http://mehrbaran۴۹.blogfa.com/cat-۲.aspx
منبع : مطالب ارسال شده