سه شنبه, ۱۷ تیر, ۱۳۹۹ / 7 July, 2020
مجله ویستا

ارتباط فشار خون و مشکلات تنفسی


ارتباط فشار خون و مشکلات تنفسی
مشكلات تنفسی هنگام خواب بر فشار خون افرادی كه در مشاغل خود، نوبت كاری دارند تاثیر می گذارد. اختلالات تنفسی هنگام خواب به گروهی از اختلالات گفته می شود كه هنگام خواب بر تنفس تاثیر می گذارد. شایع ترین نوع این اختلالات قطع موقتی تنفس (آپنه) هنگام خواب است. كه طی آن ناحیه پشت گلو، هنگام خواب جمع می شود و تنفس را برای مدت كوتاهی قطع می كند، در نتیجه بیمار از خواب بیدار شده و دوباره شروع به تنفس می كند. افرادی كه به این گونه اختلال ها مبتلا هستند، از آنجا كه نمی توانند شب را به خوبی استراحت كنند، اكثراً در روز احساس خواب آلودگی كرده و عملكرد ذهنی پائینی دارند. اختلال تنفسی در هنگام خواب می تواند یكی از عوامل بسیار موثر بر فشار خون بالا باشد و این در حالی است كه تاكنون هیچ بررسی ای در مورد اختلال های تنفسی هنگام خواب روی شاغلان نوبت كاری انجام نشده بود، اما به تازگی ارتباط مشكلات تنفسی و فشار خون در كارگران نوبت كاری (روز كار و شب كار) در یك نیروگاه هسته ای ژاپن بررسی شد. محققان در این پژوهش فشار خون و وضع اكسیژن را برای ارزیابی میزان اختلال تنفسی هنگام خواب بررسی كردند كه طی آن ۲۵۳ كارگر نوبت كاری مرد و ۲۱۰ كارگر روز كار زن كه بین ۳۰ تا ۶۰ سال سن داشتند، آزمایش شدند. میزان اختلالات تنفسی در این افراد حداقل به ترتیب ۱۰ و ۱۵ بار در ساعت روی داد و به ترتیب ۱۲ و ۲/۶ درصد بود. در نتیجه مشكلات تنفسی هنگام خواب با افزایش فشار خون ارتباط دارد و اكثراً در كارگران مسن تر كه چند نوبت كار می كنند دیده می شود. چند نوبت كاركردن یك عامل مستقل در بروز فشار خون بالا در افراد مسن تر است كه به اختلالات تنفسی در خواب مبتلا هستند. ارتباط میان این دو مسئله بسیار پیچیده تر از آن است كه تصور می شد. در نتیجه برای درمان فشار خون و اختلالات تنفسی، مسئله نوبت كاری باید حتماً مد نظر قرار گیرد.

علیرضا سزاوار
NewYorkTimes.com,Jun.۲۶.۲۰۰۶
منبع : روزنامه شرق


همچنین مشاهده کنید
سایت عصرایرانسایت ورزش سهوبگردیسایت انتخابسایت اعتماد آنلاینروزنامه شرقروزنامه فرهیختگانروزنامه رسالتروزنامه ابتکارروزنامه دنیای اقتصاد