چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

شهر الکترونیک


شهر الکترونیک
● شهر الكترونیك چیست و چگونه ایجاد می‌گردد؟
این سوال و آمال همه شهروندانی است كه با توجه به گسترش روز افزون تكنولوژی و نیاز به امكانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شهرها به آن محتاج می‌گردند.اما به نظر می‌رسد در پاسخ به این نیاز، متولیان امر و كسانی كه مدعی اجرا هستند راه را به اشتباه رفته‌اند و از این بابت میلیارد تومان هزینه مادی و معنوی به شهر تحمیل كرده و نتوانسته‌اند آن را اجرا نمایند. در این یادداشت سعی می‌شود راهكاری ارائه گردد تا شاید متولیان بتوانند این مهم و این خواسته را اجرا نمایند.
با اینكه بودجه‌های گزافی صرف اجرای پروژه‌های تعریف شده، می‌گردد اما هنوز خلاء ارتباط بین مراكز اطلا‌عاتی و بستر ارتباطی (دغدغه دست‌اندركاران) در این حوزه كه خواست اصلی شهروندان برای سهولت و افزایش كارآیی، دقت و كسب اطلا‌عات لا‌زم جهت تصمیم‌گیری بهتر و دقیق‌تر است متاسفانه به دست نیامده‌است.شهر الكترونیك یعنی شهری كه شهروندان بتوانند به راحتی با مراكز خدمات‌رسان شهری ارتباط برقرار كنند و سرویس بگیرند. مدیریت شهر الكترونیك یعنی اینكه مدیریت بتواند به سهولت از كلیه درخواست‌ها و نیازها و مشكلات شهروندان و شهر مطلع گردد و حتی پا را فراتر گذاشته با جمع‌آوری نیازهای آتی و درخواست‌های آتی و مشكلا‌ت آتی كه پیش روی شهروندان است با اجرای پروژه‌های كوتاه مدت و بلند مدت خود را آماده نماید.
اولین گام در تحقق شهر الكترونیك یكپارچگی مدیریت جمع‌آوری تقاضاهای شهروندان است. شاید بتوان درخواست‌های امدادی شهروندان از راهنمایی و رانندگی، آتش‌نشانی، اورژانس بیمارستان و خدمات شهری را از طریق مدیریتی واحد توزیع كرد. در این صورت می‌توان انتظار داشت در هنگام بروز حوادث اورژانس و آتش‌نشانی، راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی به سرعت در محل حاضر و اقدام به ارائه خدمات نمایند و لا‌زم نباشد ابتدا به ۱۱۰، ۱۱۵ و یا ۱۳۷ و... تماس گرفت، در حالی كه ممكن است خدمات‌رسانی هماهنگ این نیروها انجام نشود و این نیروها تنها تاخیرها را به گردن یكدیگر بیاندازند.
با اتخاذ این راهكارها می‌توانیم موجب افزایش بهره‌وری و بكارگیری بهتر از امكانات و نیروها شویم.گام دیگر ایجاد سیستم‌های ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط است كه در ارتباط با مردم هستند مثلا‌ً برای صدور مجوز حفاری در شهرداری كافیست دستگاه‌های درخواست كننده همچون آب و فاضلا‌ب، برق، مخابرات و گاز و ... به نیابت از متقاضی حقیقی و حقوقی وارد سیستم شده و درخواست خود را ثبت كنند و این تقاضاها پس از كنترل‌های اولیه در سیستم و اعمال پیش فرض‌ها در محدوده زمان و مكانی (مثلا‌ً عدم صدور مجوز در ایام بازگشایی مدارس و یا عدم صدور مجوز حفاری تا شعاع خاصی اطراف بعضی مراكز خاص و عبور خطوط گاز، برق، آب و فاضلا‌ب و مخابرات و نیاز به بررسی بیشتر) بلا‌فاصله در شهرداری ثبت و اعلا‌م هزینه شده و در صورت پرداخت وجه مجوز آن جهت اجرا اقدام گردد، دیگر نیازی به مراجعه حضوری و یا چند مرحله‌ای نباشد.
انجام این مهم باعث خواهد شد اولا‌ً مراجعات به شهرداری كاهش یافته و ثانیاً ادارات مستقیماً مجوز كسب شده از شهرداری را با لحاظ تمامی جوانب درخواست‌ها دریافت نموده و از عواقب احتمالی كار مطلع بوده و تأثیر آن را در اختلالات احتمالی شهری از جمله ترافیك و مزاحمت برای شهروندان را تا حد امكان كنترل نمایند.
تیم‌های لكه‌گیر دارای اطلاعات كامل حفاری‌ها و كنترل پیك تقاضاها بوده و از نیرو و امكانات خود با توجه به این امكانات در آینده بهتر بهره خواهند برد.سومین گام تهیه سیستم‌های نظارتی بر سیستم‌های فوق و جمع‌آوری اطلا‌عات مركز طرح و توسعه حوزه شهری است تا بتوان با ایجاد هماهنگی و انسجام در طرح‌ها و پروژه‌ها، سریع‌تر و روان‌تر خدمت‌رسانی به شهروندان را اجرا نمود و این نكته را در نظر داشت كه شهر یك موجود زنده است بنابراین شهر الكترونیك هم نیاز به داشتن اطلا‌عات به روز و برنامه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز به روز و فراگیر و آینده‌نگر دارد تا بتواند پاسخگوی مشكلا‌ت امروز شهروندان باشد و شهروندان بتوانند در سایه ثمرات شهر الكترونیك اعتماد بیشتری به مدیران خدمت‌گذار شهری داشته باشند.
نوشته شده مهندس منوچهر فریدونی
منبع : ماهنامه ساختمان و کامپیوتر
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر لپ تاپ

سایت دیدارنیوزسایت سخت‌افزارمگروزنامه سازندگیروزنامه شهروندسایت ارانیکو