سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا


حقوق تجارت شرکتهای تجارتی: شرکت سهامی تطبیق اجمالی با لایحه اصلاحی 1384


حقوق تجارت شرکتهای تجارتی: شرکت سهامی تطبیق اجمالی با لایحه اصلاحی 1384
نویسنده : خزاعی، حسین
شماره کنگره : ۷ح۴خ/KMH۹۲۰
شابک : ۹۶۴-۶۱۴۰-۶۴-۵
رده دیویی : ۳۴۶.۵۵۰۷
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۲
تعداد صفحه : ۲۷۶
تیراژ :     [ساير مجلدات]
نوبت چاپ : ۱