دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


اوقات فراغت تهدید یا فرصت؟


اوقات فراغت تهدید یا فرصت؟
با شروع فصل تابستان همراه با گرمای طبیعی این فصل و با تعطیلی مراکز آموزشی کشور از رده های ابتدایی تا مراکز آموزش عالی، بحث شیرین اوقات فراغت نیز گرم می شود.
هر ساله در فصل تابستان میلیون ها نفر از جوانان کشور با فراغت از تحصیل اوقات گران بهایی را به دست میآورند که اگر برای این اوقات برنامه ریزی اصولی و درستی داشته باشیم، می توان آن فرصتی گران قدر برای شکوفایی استعداد و استفاده بهینه ازانرژی جوانی این میلیون ها تن فراهم شود. همین امر ضرورت بررسی چگونگی گذراندن این اوقات فراغت را بیش از گذشته آشکار می سازد.
البته متاسفانه در اذهان برخی اوقات فراغت امری حاشیه ای و کم اهمیت است که زیاد اهمیتی برای برنامه ریزی و بسترسازی بهینه برای پر کردن آن وجود ندارد. البته با دیدی منفی تر معمولا فکر می کنند این زمان بیکاری تهدیدی برای جوانان و جامعه است. در حالی که اگر اندکی با تعمق بیشتر به این پدیده نگریسته شود، می توانیم دریابیم که اگر به درستی برای گذراندن اوقات فراغت برنامه ریزی و بستر سازی کنیم می توان از آن به مثابه یک فرصت استثنایی برای جوانان نام برد که بتوانند آزادانه برای تعالی روحی و جسمی خود بکوشند.
اما برای پر کردن این اوقات گران قدر باید برنامه ریزی درستی داشت. با توجه به جوان بودن جامعه ما و وجود میلیون ها جوان در جامعه ما اوقات بیکاری و فراغت این میلیون ها تن همچنان که یک فرصت استثنایی و ذی قیمت است.
اما اگر به درستی به آن توجه نشود، می تواند یک تهدید بالقوه باشد. چون اگر انرژی بزرگ این جوانان در راه درست صرف نشود می تواند تبدیل به یک نیروی منفی شود و زمینه های بروز نا هنجاری های اجتماعی بسیاری را در جامعه فراهم سازد از طرف دیگر اگر این جوانان نتوانند نیروی خود را در راه های درست صرف کنند در آینده شاهد داشتن یک نسل خموده و افسرده خواهیم بود.
برای فراهم ساختن هر چه بهتر فرصت هایی که بتوان با آن اوقات فراغت جوانان را به بهترین نحو ممکن پر کنیم، می بایست به شناخت نیازهای اساسی و پایه ای این جوان نائل شویم. در یک تقسیم بندی کلی نیازهای جوانان به دو بخش نیازهای جسمانی و نیازهای ذهنی و معنوی تقسیم بندی می شود. برای رفع نیاز جسمانی می بایست امکانات بهینه ای برای تفریحات و ورزش هایی که بتواند شور و نشاط و انرژی جوانان را فراهم سازد برای این منظور باید زیر ساخت های امکانات ورزشی به بهترین شکل ممکن در سرتاسر کشور با ارزان ترین هزینه ممکن در اختیار جوانان قرار گیرد.
با توجه به آمارهای منتشر شده از طرف مراجع رسمی متاسفانه در چند وقت اخیر نرخ مصرف دخانیات و حتی اعتیاد به مواد مخدر در میان جوانان در مدارس و دانشگاه ها آمار و ارقام نا مطلوبی را نشان می دهد به نظر می رسد اگر در فصل تابستان و با توجه به تعطیلی مراکز آموزشی و بیکاری جوانان نتوانیم فرصت ورزش کردن و تخلیه انرژی را برای آنان فراهم کنیم، روند رو به گسترش مصرف دخانیات و مواد مخدر بیشتر خواهد شد.
اما اگر بتوانیم با فراهم سازی امکانات مادی ورزش کردن و تفریحات سالم جلوی این روند را بگیریم و شعار ورزش دشمن اعتیاد را به بهترین نحو ممکن تحقق بخشیده ایم.
از نظر دیگر اوقات فراغت می تواند زمان خوبی برای آموزش مواردی باشد که کمتر در نظام آموزش رسمی کشور به آن پرداخته می شود از جمله زبان های خارجی، موسیقی، فیلم، کتاب و... که بتوان روحیه تکامل جو و مشتاق جوانان را سیراب کند.
اگر بتوانیم با یک برنامه ریزی اصولی به فکر پر کردن این اوقات فراغت باشیم می توانیم آن را تبدیل به فرصت بی بدیلی بکنیم وگرنه باید منتظر یک تهدید جدی از طرق میلیون ها نفر ارتش ذخیره بیکاران باشیم که نمی دانند اوقات بیکاری شان را چگونه پر کنند
نویسنده : مهرداد شاکری
منبع : روزنامه مردم سالاری