دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا

چند ترفند برای مقابله باSpam


احتمالا تاكنون با نامه های بیهود و اكثرا تبلیغاتی (Spam) زیادی مواجه شده اید و از پاك كردن و بلوك كردن آنها نیز به ستوه آمده اید. بیشتر افراد نحوه برخورد صحیح با آنها را نمیدانند این مقاله میتواند در ردیابی و از بین بردن این نامه ها به شما كمك كند.
نخستین اشتباهی كه افراد انجام میدهند
هرگز و به هر دلیلی، نامهای به عنوان شكایت برای فرستنده spam ارسال نكنید. با این عمل به آنها نشان میدهید كه آدرس پست الكترونیكی شما معتبر است.افرادی وجود دارند كه نامه های بیهوده و بدون مضمونی میفرستند تا آدرسهای واقعی را شناسایی و جمع آوری كنند و بعدا آنها را به فروش رسانند.از این افراد نخواهید كه شما را از لیست ارسال كنندگان نامههای بیهوده (spam ) حذف كنند، چون آنها تنها یكبار این كار را انجام میدهند .
اگر فرصت داشتید به ISP مربوطه شكایت كنید
اگر تصمیم گرفتید راجع به یك spam شكایت كنید .از آن ISP كه نامه را برای شما فرستاده است، شكایت كنید چرا كه این spam در اصل به وسیله یكی از كاربران آنها ایجاد شده یا به هر حال از طریق سرور آنها پخش شده است و آنها باید شكافهای امنیتی خود را ببندند .با توجه به هر كدام از دو موضوع ذكر شده، شما باید به اطلاعات موجود در ابتدای نامه ها دقت كنید و چگونگی تفسیر آنها را بدانید .تصور نكنید چون یك spam فرضا از آدرس moron@aol.com ارسال شده، پس AOL باید برای شما كاری انجام دهد.اگر تجربهای در تفسیر اطلاعات ابتدای نامه ها ندارید، بهتر است در این رابطه نگران نباشید .كسی كه این كار را انجام میدهد، خودش نیز شكایت خواهد كرد!اما اگر خودتان این كار را انجام دادید، ادب را فراموش نكنید، تا سریعتر به نتیجه برسید .
وقتتان را با آدرسهایی كه <-nospam> هستند، هدر ندهید:
بسیاری از افراد، نرمافزار پست الكترونیكی خود را طوری تنظیم میكنند كه هنگام ارسال نامه، آدرس را به صورت جای خالی و یا با چیزی اضافی نمایش دهد. به عنوان مثال، اگر آدرس <bill@whitehouse.gov> باشد، آن را bill-nospam@whitehouse.gov نمایش میدهد. به نظر میرسد این افراد تصور كردهاند با این كار در مقابل نامه های spam محافظت میشوند @اما اینطور نیست زیرا spam نویسها به قدر كافی در یافتن آدرس پست الكترونیك واقعی كه معمولا در بالای نامه وجود دارد، مهارت دارند .در حقیقت، این نكته فقط باعث زحمت كسانی میشود كه میخواهند به نامه شما پاسخ دهند. آنها باید آدرس شما را به صورت دستی تنظیم كنند و اگر دقت نكنند، نامه آنها به مقصد نمیرسد .این موضوع، برای همه به جز فرستندهspam ، آزار دهنده است.
از پاسخ دهندههای خودكار (Autoresponder) استفاده نكنید:
بسیاری از كاربران تازه كار اینترنت برای ارسال یك پاسخ فوری به نامه دریافتی مانند در اسرع وقت پاسخ خواهم داد. از پاسخگوی خودكار یا Autoresponder استفاده میكنند. این كار به سه دلیل صحیح نیست:
این كار به منزله تاییدی برای فرستنده spam است و صحت آدرس شما را نشان میدهد.تحت شرایطی احتمال دارد كه دو جوابگوی خودكار با هم یك حلقه تشكیل دهند و به طور مداوم به یكدیگر جواب دهند!
مهمتر از همه اینكه نیازی به انجام این كار نیست. پاسخ پیش فرض یك نامه جملاتی از این قبیل هستند: در اولین فرصت، سعی میكنم پاسخگو باشم.در واقع لزومی ندارد چنین جوابهایی به نامه های دریافتی بدهید. از پاسخگوهای خودكار تنها زمانی باید استفاده شود كه نتوانید به نامه هایتان به موقع پاسخ دهید. مثلا زمانی كه كشتیتان غرق شده و در یك جزیره غیر مسكونی با۶ نفر گرفتار شده باشید!!!
چگونه میتوان مزاحمتspam ها را كمتر كرد؟مهمترین نكتهای كه باید به آن توجه كنید این است كه چندین انتخاب دارید: اول اینكه، دو آدرس پست الكترونیك داشته باشید. یك آدرس عمومی كهspam ها به آن منتقل شوند و یك آدرس خصوصی كه فقط آن را در اختیار آشنایان قرار دهید .دوم :میتوانید فیلترهایی را در آدرس پست الكترونیكی خود تنظیم كنید تا spam ها را شناسایی كنند .مشكل این روش، این است كه اگر برنامه فیلتر كننده، نامه مهمی را برحسب تصادف فیلتر كند، ممكن است باعث دردسر شما شود .سومین روش این است كه تحمل داشته باشید !البته بهتر است از یك برنامه كاربردی مفید ویژه پست الكترونیك كه فیلترگذاری را نیز پشتیبانی میكند، استفاده كنید .اگر نكات لازم را در این زمینه بدانید، میتوانید به راحتی از۹۵ درصد spam ها رهایی یابید.
چگونه نامه های spam را فیلتر كنیم؟
اگر قصد دارید از بعضی فیلترها در برنامه پستالكترونیك خود استفاده كنید، این نكته مهم را فراموش نكنید: هرگز از فیلترهایی كه به طور خودكار، نامه را به Trash منتقل میكنند، استفاده نكنید بلكه از آنها برای تنظیم اولویت نامهها بهره جویید. فرضا نرمافزار كلاینتپستی Eudora را میتوان بهگونهای تنظیم كرد كه نامه های دوستان و لیستهای پستی (Mailing List) مورد علاقه شما را در بالاترین اولویت و همچنین آنهایی را كه spam به نظر میرسند، در پایینترین اولویت قرار دهد در این روش باید صندوق پست الكترونیكی خود را به گونهای تنظیم كنید كه نامهها را به ترتیب اولویت نشان دهد .در این صورت می توانید ابتدا به نامه های مهمتر پاسخ دهید و در ادامه نگاهی گذرا به عناوین اولویتهای آخری داشته باشید تا اگر نامه مفیدی وجود داشت، آن را مطالعه كنید .در اینجا چند نوع فیلتر مفید ذكر می شود تا با استفاده از آنها بتوانید اكثر نامه های spam را به دام بیندازید:در آغاز، چون اكثر فرستندگان spam به دروغ مدعی هستند كه نامه های ارسالی آنها مطابق با قانون جدید ایالات متحده است، فیلتری كه نامه های دارای عباراتی چون <SECTION ۳۰۱>یا <S.۱۶۱۸> را علامتگذاری كند، بسیارمفیدخواهد بود. همچنین عبارات زیر نیز در اغلب spam ها دیده می شود در حالی كه در نامههای اصلی به ندرت یافت میشود:نامه هایی كه موضوع آنها با این عبارات آغاز می شود<AD:> :،<ADVERTISMENT> ، <ADV:> و یا<for free>
عبارتهای <$$$> و.<$MONEY$> اصطلاحاتی نظیر<do not reply by> ،<believe it or not> ،<to order by phone> ،<to be removed> ،<?subject=remove> ،&<email removal> ،<this is an important message> ،mistake> <received by ،<advertisement> ،<selected to receive> ،<direct email>،<automatically been removed> ،<home business> ،<send check>،<sending a check> ،<incredible details> ، <this system> و.<from this mailing list>
lو از همه مهمتر، عبارتهای<one time mailing> ،&<one-time mailing> ،<one time solicitation> و!<one-time solicitation> ضمنا، علامتهای <!!!> را فیلتر نكنید، زیرا درست است كه در بسیاری ازspam ها دیده می شود، ولی بسیاری از نامه های واقعی نیز دارای این علامتها (!!!) هستند.به خاطر داشته باشید، ترتیب بندی فیلترها بسیار مهم است Eudora .یك گزینه جالب به نام <Skip Rest> در فیلترهای خود دارد. با استفاده از این گزینه، ابتدا میتوانید فیلتری تنظیم كنید كه در صورت یافتن نامه مورد نظر شما همانند لیست پستی مورد علاقه شما (مانع از اعمال سایر فیلترها روی آن شود و با كنار گذاشتن آن نامه به بررسی سایر نامهها بپردازید .بدین ترتیب اگر موردی پیدا شود كه مورد علاقه شخص باشد، در ابتدای اولویتها قرار میگیرد و عمل تطبیق فیلترهای spam روی آن انجام نمیشود .سپس فیلترهای spam روی نامههای باقیمانده اعمال می شوند و در آخر، یك سری از فیلترهای دیگر كارهای ویژهای انجام میدهند.اگر سیستم فیلتر شما، قابلیت <Skip Rest> ندارد، ابتدا فیلترهای مخصوص spam و سپس عمل جداسازی نامههای اصلی و مورد نظر خود را اعمال كنید .در این روش، تا زمانی كه از یك فیلتر دیگر برای یافتن آدرسهای مهم و قرار دادن آنها در اولویت بالا استفاده میكنید، حتی اگر یك نامه ارزشمند شما به یكی از فیلترهای ضد spam برخوردكند و گیربیافتد، چیزی از دست نخواهید داد.با اینكه فیلترهایی كه گفته شد، كامل نیستند، ولی بسیاری ازspam ها را به دام می اندازند و به انتهای صندوق پستی شما منتقل میكنند و به علاوه به ندرت دچار اشتباه می شوند. البته فراموش نكنید كه از فیلترهای دیگر برای تشخیص نامه های مهم استفاده كنید.
واسطه های ضدspam
روش جالب دیگر برای مقابله باspam ها، به كارگیری یك سرویس واسطه است. این سرویسها به شما امكان میدهند آدرسهای پست الكترونیكی موقتی ایجاد كنید تا نامه ها را به آدرس واقعیتان تغییر مسیر دهید. این آدرسهای موقتی را در اختیار كسانی بگذارید كه به آنها اعتماد ندارید. اگر یكی از این آدرسهای موقتی در لیست نامه های spam دیده شود، به راحتی آن آدرس را فسخ و باطل می كنید و می فهمید فرستنده آن چه كسی بوده است.SneakEmailیكی از این سرویسهاست و میتوانید آن را از سایت www.sneakemail.com دریافت كنید .سرویس جالب دیگری كه میتواند دریافتspam ها را به طور چشمگیری كاهش دهد، BrightMail است كه برای دریافت آن میتوانید به سایت مقابل مراجعه كنید. www.brightmail.com