جمعه, ۸ مرداد, ۱۴۰۰ / 30 July, 2021
مجله ویستا

ماست مالی کردن


امری را كه موجب مرافعه و نزاع شود لاپوشانی كردن و آنرا مورد توجیه و تاویل قرار دادن ، رفع و رجوع كردن ، سروته كاری را بهم آوردن و ظاهراً قضایا را به نحوی درست كردن است .
آورده اند كه ...
قضیه ماست مالی كردند از حوادثی است كه در عصر بنیان گذار سلسلهٔ پهلوی اتفاق افتاد و شادروان محمد مسعود این حادثه را در یكی از شماره های مرد امروز به این صورت نقل كرده است : هنگام عروسی اعلحضرت شاهنشاهی و علیا حضرت ملكه فوزیه چون مقرر بود میهمانان مصری و همراهان عروس بوسیله راه آهن جنوب تهران وارد شوند ، از طرف دربار و شهربانی دستور اكید صادر شده بود كه دیوارهای تمام دهات های طول راه و خانه های دهقانی مجاور خط آهن را سفید كنند . در یكی از دهات چون گچ در دسترس نبود بخشدار دستور داد با كشك و ماست كه در آن ده فراوان بود ، دیوارها را موقتاً سفید نمایید و به این منظور متجاوز از یكهزار و دویست ریال از كدخدای ده گرفتند و با خرید مقداری زیاد ، ماست كلیه دیوارها را ماست مالی كردند .
بطوریكه مشاهده شد از قدمت ریشه تاریخی این اصطلاح و مثل بیش از هفتاد سال نمی گذرد ، زیرا عروسی مزبور در سال ۱۳۱۷ شمسی برگزار گردید و مدتها موضوع اصلی شوخیهای - محافل و مجالس بود و در عصر حاضر هم در موارد لازم و مقتضی بازار رایجی دارد .
منبع : شمیم


همچنین مشاهده کنید
روزنامه تعادلخبرگزاری تسنیمروزنامه دنیای اقتصادسایت انصاف نیوزسایت مجله شبکهخبرگزاری مهرسایت ورزش سهسایت ارانیکوسایت رویداد 24روزنامه توسعه ایرانی