یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا


ساختمان گوش از دیدگاه جنین‌شناسی، کالبدشناسی، بافت‌شناسی برای دستیاران گوش، گلو و بینی، دانشجویان پزشکی، شنوایی سنجی و سایر گروههای وابسته به پزشکی


ساختمان گوش از دیدگاه جنین‌شناسی، کالبدشناسی، بافت‌شناسی برای دستیاران گوش، گلو و بینی، دانشجویان پزشکی، شنوایی سنجی و سایر گروههای وابسته به پزشکی
نویسنده : حسن مفیدپور
شابک : ۹۶۴-۵۶۲۷-۷۷-X
رده دیویی : ۶۱۱.۸۵
تاریخ نشر : ۱۵/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۱۷۲
تیراژ : ۵۰۰
نوبت چاپ : ۱