پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا


پیش بسوی بهشت


پیش بسوی بهشت
نویسنده : اسدی‌مقدم، غلامرضا
شماره کنگره : ۹پ۵الف/BP۳۳۰
شابک : ۹۶۴-۸۵۱۲-۲۵-۶
رده دیویی : ۲۹۷.۵۶۴
تاریخ نشر : ۸۵۰۵۳۰
تعداد صفحه : ۲۰۰
نوبت چاپ : ۱

نگارنده در كتاب حاضر ابتدا، از چگونگي پيدايش فرق بابيه و بهائيه با نظري اجمالي بر تاريخ شيخيه و روساي آن، سخن مي‌راند. سپس به حوادث تلخي كه پس از قوت يافتن بهائيان در گوشه و كنار ايران رخ مي‌دهد، اشاره مي‌كند كه از آن جمله است: حادثه اطراف كاشان و ايجاد جلسات تبليغي بهائيان در اين ديار توسط مبلغي با نام سليمان برجيس. در ادامه نگارنده شركت كردن خود در سميناربهائيان زرك (خيرالقري) و سخنراني در اين مراسم، نيز مناظره بايكي از مبلغان بهائي در اين مراسم را تبيين مي‌نمايد. خاطرات مسيح الله رحماني - از مبلغان برجسته‌ي جنوب خراسان پس از گرويدن به اسلام با عنوان راه راست در بخش دوم كتاب درج شده است .