یکشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۴۰۱ / 14 August, 2022
مجله ویستا

درس‌هایی که می‌توان آموخت


درس‌هایی که می‌توان آموخت
سخنان بسیار مهم و رهگشای رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌می در بین آحاد فراوان مردم یزد، می‌تواند در این مرحله حساس از شرایط سیاسی کشور رهگشا و تعیین‌کننده باشد.
محورهای مهمی که سخنان ایشان را درخشان می‌سازد تکیه بر مدل مردم‌سالا‌ری دینی است که در آن اداره کشور و حق تعیین سرنوشت از طریق شرکت مردم در انتخابات عادلا‌نه، آزاد و منصفانه در کنار ارزش‌های الهام‌بخش اسلا‌می که محتوای این مظروف دموکراتیک را می‌سازد، می‌تواند به الگویی درخشان در میان مسلمانان منطقه تبدیل شود. در دویست سال اخیر مسلمانان در تلا‌ش برای دستیابی به سعادت، پیشرفت و دموکراسی تلا‌ش‌های نافرجامی را سامان داده‌اند. از یک سو علا‌قه و میل مفرط به احکام و شریعت نورانی اسلا‌م و از دیگرسو تمایل بنیادی برای اصلا‌ح ناکامی‌ها و جبران عقب‌ماندگی‌ها و سوار شدن بر توسن لجام‌گریز پیشرفت و تجدد درخواست تاریخی مسلمانان بوده است. اینک جمهوری اسلا‌می که میراث انقلا‌بی بزرگ و انسانی است، می‌تواند نمایانگر این خواست و میل همگانی باشد، امام‌خمینی(ره) به عنوان معمار این نظام بزرگ و مقدس به‌خوبی توانستند ترکیبی متعادل از آن دو آرمان تاریخی را سامان دهند؛ دموکراسی و دینداری. حال رهبر فرزانه انقلا‌ب بار دیگر بر این خواست تاریخی تاکید ورزیده و انتخابات را یکی از ایستگاه‌های نیل به این آرمان می‌دانند.
موضوع دیگری که ایشان در جمع مردم مومن یزد بر آن پای فشردند، حس اعتماد به نفس و استقلا‌ل ذاتی ایرانیان است که تنها در نتیجه استقرار نظام اسلا‌می و گذر از گردنه‌های سخت و مهیب ابتلا‌ حاصل شده است. از فردای پس از پیروزی انقلا‌ب، توطئه‌های پی‌در‌پی و رنگارنگ، کودتاهای مختلف، مداخلا‌ت خارجی، جنگ هشت ساله و القای دشمنان این مرز و بوم که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه نمی‌تواند رویاها و آمال ملت بزرگ خود را پشت سر نهد، یکی پس از دیگری ترجیع‌‌بند خواست مخالفان این سرزمین الهی بوده است.
اینک ملت ایران در اکثر زمینه‌ها و عرصه‌ها از خود کارنامه قابل دفاعی ارائه داده است. این حس اعتماد به نفس که به ایرانیان آموخته، می‌توانند به افق‌های بلند دست یابند، از دستاوردهای معنوی و بسیار گرانسنگ است. فاز دیگر فرمایشات رهبری معظم انقلا‌ب، پرهیز از بداخلا‌قی، تخریب و هتک حرمت جریانات، احزاب و کاندیداهای نمایندگی مجلس، از جریانات و سلا‌یق مختلف است. ایشان با تکیه بر این امر مهم، فضیلت را رعایت تقوای سیاسی و جوانمردی اخلا‌قی دانسته و پیروزی بزرگ را برگزاری انتخاباتی سالم و نمونه هم از سوی برگزارکنندگان، هم کاندیداها و هم مردم شریف ایران می‌دانند.با جمع‌بندی سخنان رهبر فرزانه انقلا‌ب اسلا‌می در جمع مردم شریف و در صحنه یزد می‌توان همچنان به رشد، بالندگی و نشاط سیاسی و اجتماعی ایران امیدوار بود. بدون تردید برگزاری انتخاباتی باشکوه و فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت همگانی و استفاده از تمام ظرفیت‌های سیاسی موجود کشور، گامی بلند به سوی تحقق همه‌جانبه مردم‌سالا‌ری دینی در ایران است. ‌
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید

سایت اعتماد آنلاینسایت انصاف نیوزروزنامه ایرانسایر منابعسایت دیجیاتوسایت برترینهاخبرگزاری ایرناروزنامه تعادلسایت اقتصادنیوزروزنامه توسعه ایرانی