یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
مجله ویستا

روی تو به رنگریز کان ماند


روی تو به رنگریز کان ماند    زلف تو به نقش بند جان ماند
گر سایه برگ گل فتد بر تو    بر عارض نازکت نشان ماند
روزی گذرد ز هجر تو سالی    مسکین عاشق چنان جوان ماند
دلتنگ نیم اگر چه دل تنگم    کخر دل من بدان دهان ماند
در چشم من آی تا تو هم بینی    یک تن که به صد هزار جان ماند
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایر منابعسایت زومیتروزنامه شهروندخبرگزاری مهرروزنامه همدلی