سه شنبه, ۱ فروردین, ۱۴۰۲ / 21 March, 2023
مجله ویستا

سر آغاز


خامه برآورد صدای صریر    بلبلی از خلدبرین زد صفیر
خلدبرین ساحت این گلشن است    خامه در او بلبل دستان زن است
بلبل این باغ پرآوازه باد    دم به دمش زمزمه‌ای تازه باد
طرفه ریاضی‌ست که تا رستخیز    سبزه‌ی او را نبود برگ ریز
ز آب خضر سرزده گلها در او    غنچه گشا باد مسیحا در او


همچنین مشاهده کنید

سایت انصاف نیوزسایت ورزش سهخبرگزاری مهرخبرگزاری تسنیمروزنامه شهروندسایت انتخابسایت چیدانهخبرگزاری ایرناوبگردیسایت مشرق