پنجشنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۱ / 26 May, 2022
مجله ویستا

اینچنین گر جانب اغیار خواهی داشتن


اینچنین گر جانب اغیار خواهی داشتن    بعد ازین خوش عاشق بسیار خواهی داشتن
یک خریدار دگر ماندست و گر اینست وضع    بیش ازین هم گرمی بازار خواهی داشتن
بنده‌ی بسیار خواهی داشت در فرمان خویش    گر چنین پروای خدمتکار خواهی داشتن
باغبانا خار در راه تماشاچی منه    دایم این گلها مگر بر بار خواهی داشتن
ضبط خود کن وحشی این گستاخ گویی تابه کی    باز می‌دانم که با او کار خواهی داشتن


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانسایت ارانیکوروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت تاپ نازسایت سلام نوروزنامه شرقروزنامه همشهریسایت ورزش سه