چهارشنبه, ۱۲ مهر, ۱۴۰۲ / 4 October, 2023
مجله ویستا

اینچنین گر جانب اغیار خواهی داشتن


اینچنین گر جانب اغیار خواهی داشتن    بعد ازین خوش عاشق بسیار خواهی داشتن
یک خریدار دگر ماندست و گر اینست وضع    بیش ازین هم گرمی بازار خواهی داشتن
بنده‌ی بسیار خواهی داشت در فرمان خویش    گر چنین پروای خدمتکار خواهی داشتن
باغبانا خار در راه تماشاچی منه    دایم این گلها مگر بر بار خواهی داشتن
ضبط خود کن وحشی این گستاخ گویی تابه کی    باز می‌دانم که با او کار خواهی داشتن


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری فارسسایت الفسایت نورنیوزروزنامه آرمان ملیسایت آفتاب نیوزوبگردیسایت باتوسایت تابناکسایت فراروخبرگزاری مهر