پنجشنبه, ۷ بهمن, ۱۴۰۰ / 27 January, 2022
مجله ویستا

به لب بگوی که آن خنده‌ی نهان نکند


به لب بگوی که آن خنده‌ی نهان نکند    مرا به لطف نهان تو بد گمان نکند
تو خود مرا چه کنی لیک چشم را فرمای    که آن نگه که تو کردی زمان زمان نکند
تو رنجه‌ای زمن و میل من ولی چکنم    بگو که ناز توام دست در میان نکند
گرم مجال نگاهی بود زمان چکنم    حکایتی که نگه می‌کند زبان نکند
هزار سود در این بیع هست خواهی دید    مرا بخر که خریدار من زیان نکند
جفا و هر چه کند گو به من خداوند است    ولیک نسبت ما را به این و آن نکند
بس است جور ز صبر آزمود وحشی را    هزار بار کسی را کس امتحان نکند


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ایرانخبرگزاری ایرناروزنامه شهروندروزنامه دنیای اقتصادسایت نامه نیوزسایت انصاف نیوزسایت ورزش سهخبرگزاری مهرروزنامه همشهریروزنامه شرق