چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ / 25 May, 2022
مجله ویستا

ما را دو روزه دوری دیدار می‌کشد


ما را دو روزه دوری دیدار می‌کشد    زهریست این که اندک و بسیار می‌کشد
عمرت دراز باد که ما را فراق تو    خوش می‌برد به زاری و خوش زار می‌کشد
مجروح را جراحت و بیمار را مرض    عشاق را مفارقت یار می‌کشد
آنجا که حسن دست به تیغ کرشمه برد    اول جفا کشان وفادار می‌کشد
وحشی چنین کشنده بلایی که هجر اوست    ما را هزار بار نه یک بار می‌کشد


همچنین مشاهده کنید

روزنامه آفتاب یزدروزنامه ایرانسایر منابعسایت تاپ نازروزنامه شهروندسایت نامه نیوزسایت اکوایرانسایت آفتاب نیوزروزنامه همشهریسایت تجارت نیوز