پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 19 May, 2022
مجله ویستا

ز کویت رخت بربستم نگاهی زاد راهم کن


ز کویت رخت بربستم نگاهی زاد راهم کن    به تقصیر عنایت یک تبسم عذر خواهم کن
ره آوارگی در پیش و از پی دیده‌ی حسرت    وداعی نام نه این را و چشمی بر نگاهم کن
ز کوی او که کار پاسبان کعبه می‌کردم    خدایا بی ضرورت گر روم سنگ سیاهم کن
بخوان ای عشق افسونی و آن افسون بدم بر من    مرا بال و پری ده مرغ آن پرواز گاهم کن
به کنعانم مبر ای بخت من یوسف نمی‌خواهم    ببرآنجا که کوی اوست در زندان و چاهم کن
ز سد فرسنگ از پشت حریفان جسته پیکانم    مرو نزدیک او وحشی حذر از تیر آهم کن


همچنین مشاهده کنید

وبگردیروزنامه همشهریخبرگزاری فارسسایت زومیتسایت اکوایرانسایت مشرقسایت ساعدنیوزسایت برترینهاروزنامه ابتکارسایت دیپلماسی ایرانی