سه شنبه, ۱۴ آذر, ۱۴۰۲ / 5 December, 2023
مجله ویستا

ز کویت رخت بربستم نگاهی زاد راهم کن


ز کویت رخت بربستم نگاهی زاد راهم کن    به تقصیر عنایت یک تبسم عذر خواهم کن
ره آوارگی در پیش و از پی دیده‌ی حسرت    وداعی نام نه این را و چشمی بر نگاهم کن
ز کوی او که کار پاسبان کعبه می‌کردم    خدایا بی ضرورت گر روم سنگ سیاهم کن
بخوان ای عشق افسونی و آن افسون بدم بر من    مرا بال و پری ده مرغ آن پرواز گاهم کن
به کنعانم مبر ای بخت من یوسف نمی‌خواهم    ببرآنجا که کوی اوست در زندان و چاهم کن
ز سد فرسنگ از پشت حریفان جسته پیکانم    مرو نزدیک او وحشی حذر از تیر آهم کن


همچنین مشاهده کنید

سایت ورزش سهسایت دیجیاتوخبرگزاری برناسایت عصرایرانسایت دیدبان ایرانسایت چیدانهروزنامه دنیای اقتصادسایت اکوایرانسایت انتخابسایت اصلاحات نیوز