دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
مجله ویستا

آدمخواری


  تام چت ویندرا
اگر در خواب آدمی را خورد، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش، استعداد و ثروت او را تصاحب کند.
آدمخواری در خواب رویای ترسناکی نیست، می‌توان احتمال داد دلیل چنین بر خوردی با موضوع آدمخواری به وحشیانی که فقط مغز دیگران را می‌خورند که از قوای فکری و ذهنی آنها متمتع شوند بی‌ارتباط نباشد، نا گفته نماند عمل نادانسته وحشیانه آدم خوار امروزه نیز به نوعی با انسان متمدن ارتباط می‌یابد یعنی انسان متمدن میل بسیاری به تصاحب صفات ممتاز و مشخصات قابل توجه رقیبان خود دارد.
موضوع اصلی خواب قرار گرفتن آدمخواری، به این تعبیر نیز می‌تواند باشد که میل و هیجان شدیدی برای پرخوری و جود دارد.
تعبیر دیگرش میل به یکی شدن و فرو رفتن به وجود پدر و مادر است ، یعنی رسیدن به جائی که آغاز شده‌ایم ، یعنی راه معکوس تولد را در پیش گرفتن.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه ایرانسایت ارانیکوسایت دیدارنیوزروزنامه آرمان ملیروزنامه خراسانسایت فرادیدسایت عصرایرانخبرگزاری ایلناسایت خبر ورزشیروزنامه اعتماد