شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

مرا با دلبری کاری بیفتاد


مرا با دلبری کاری بیفتاد    دلم را روز بازاری بیفتاد
مسلمانان مرا معذور دارید    دلم را ناگهان کاری بیفتاد
قبای عشق مجنون می‌بریدند    دلم را زان کله واری بیفتاد
دلم سجاده‌ی عشقش برافشاند    از آن سجاده زناری بیفتاد
دلم با عشق دست اندر کمر زد    بسی کوشید و یکباری بیفتاد
مرا افتاد با بالای او کار    نه بر بالای من کاری بیفتاد
جهان را چون دل من بر زمین زد    کنون از دست دلداری بیفتاد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …

خبرگزاری یورونیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری مهرسایت ارانیکوسایت 55 آنلاین