پنجشنبه, ۱۳ مهر, ۱۴۰۲ / 5 October, 2023
مجله ویستا

من و از دور تماشای گلستان کسی


من و از دور تماشای گلستان کسی    به نسیمی شده خرسند ز بستان کسی
در نظر نعمت دیدار و به حسرت نگران    دستها بسته و مهمان شده برخوان کسی
زیر بار سرم این دست بفرساید به    ز آنکه دستی‌ست که دور است ز دامان کسی
پادشاهان و نکویان دو گروه عجبند    که نبودند و نباشند به فرمان کسی
وحشی از هجر تو جان داد، تو باشی زنده    زندگی بخش کسی عمر کسی جان کسی


همچنین مشاهده کنید

سایت سلام نوسایت اقتصادنیوزسایت تابناکسایت ساعدنیوزروزنامه همشهریسایت فراروسایت اصلاحات نیوزروزنامه توسعه ایرانیسایت انصاف نیوزخبرگزاری تحلیل بازار