یکشنبه, ۳ بهمن, ۱۴۰۰ / 23 January, 2022
مجله ویستا

می‌نماید چند روزی شد که آزاریت هست


می‌نماید چند روزی شد که آزاریت هست    غالبا دل در کف چون خود ستمکاریت هست
چونی از شاخ گلت رنگی و بویی می‌رسد    یا به این خوش می‌کنی خاطر که گلزاریت هست
در گلستانی چو شاخ گل نمی‌جنبی ز جا    می‌توان دانست کاندر پای دل خاریت هست
عشقبازان رازداران همند از من مپوش    همچو من بی‌عزتی یا قدر و مقداریت هست
در طلسم دوستی کاندر تواش تأثیر نیست    نسخه‌ها دارم اشارت کن اگر کاریت هست
چاره خود کن اگر بیچاره سوزی همچو تست    وای بر جان تو گر مانند تو یاریت هست
بار حرمان برنتابد خاطر نازک دلان    عمر من بر جان وحشی نه اگر باریت هست


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری فارسخبرگزاری ایرناسایت رویداد 24سایت انصاف نیوزسایت نمناکسایت فرادیدروزنامه شهروندسایت شفقناسایت تابناکخبرگزاری ایسنا