شنبه, ۲۲ مرداد, ۱۴۰۱ / 13 August, 2022
مجله ویستا

سد خانه‌ی دین سوخت به هر رهگذر از تو


سد خانه‌ی دین سوخت به هر رهگذر از تو    کافر نکند آنچه تو کردی ، حذر از تو
بی رحم کسی شرح جگر خوردن من پرس    پیکان جفا چند خورم بر جگر از تو
آنکس که برآورد مرا از چو تو نخلی    یارب نخورد در چمن عمر بر از تو
ای قاصد از آن همسفر غیر خبر چیست    مشتاب که معلوم کنم یک خبر از تو
وحشی چه دهی شرح به ما حرف غم خویش    ما نیز اسیریم به سد غم بتر از تو


همچنین مشاهده کنید

سایت رکناسایت انتخابخبرگزاری فارسسایت اقتصاد 24سایت نامه نیوزسایت اقتصادآنلاینروزنامه شرقسایت مشرقروزنامه ابتکارسایت ساعدنیوز