یکشنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۲ / 10 December, 2023
مجله ویستا

خانه پر بود از متاع صبر این دیوانه را


خانه پر بود از متاع صبر این دیوانه را    سوخت عشق خانه سوز اول متاع خانه را
خواه آتش گوی و خواهی قرب، معنی واحد است    قرب شمع است آنکه خاکستر کند پروانه را
هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق    کاینهمه گفتند و آخر نیست این افسانه را
گرد ننشیند به طرف دامن آزادگان    گر براندازد فلک بنیاد این ویرانه را
می ز رطل عشق خوردن کار هر بی ظرف نیست    وحشیی باید که بر لب گیرد این پیمانه را


همچنین مشاهده کنید

سایت نورنیوزسایت رویداد 24سایت دیدارنیوزخبرگزاری تحلیل بازارسایت فرازدیلیخبرگزاری ایرناسایت اکوایرانروزنامه شرقسایت ساعدنیوزخبرگزاری ایسنا