شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

پی وصلش نخواهم زود یاری در میان افتد


پی وصلش نخواهم زود یاری در میان افتد    که شوق افزون شود چون روزگاری در میان افتد
به خود دادم قرار صبر بی او یک دو روز اما    از آن ترسم که ناگه روزگاری در میان افتد
فغان کز دست شد کارم ز هجر و کار سازان را    ز ضعف طالعم هر روز کاری در میان افتد
خوش آن روزی که چون گویند پیشت حرف مشتاقان    حدیث درد من هم از کناری در میان افتد


همچنین مشاهده کنید

سایت رویداد 24روزنامه شهروندخبرگزاری اسپوتنیکسایت دیدارنیوزسایر منابعروزنامه همشهریسایت مجله شبکهسایت فراروسایت دیدبان ایرانسایت اعتماد آنلاین