شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

ما چو پیمان با کسی بستیم دیگر نشکنیم


ما چو پیمان با کسی بستیم دیگر نشکنیم    گر همه زهرست چون خوردیم ساغر نشکنیم
پیش ما یاقوت یاقوتست و گوهر گوهر است    دأب ما اینست یعنی قدر گوهر نشکنیم
هر متاعی را در این بازار نرخی بسته‌اند    قند اگر بسیار شد ما نرخ شکر نشکنیم
عیب پوشان هنر بینیم ما طاووس را    پای پوشانیم اما هرگزش پر نشکنیم
ما درخت افکن نه‌ایم آنها گروهی دیگرند    با وجود سد تبر، یک شاخ بی بر نشکنیم
به که وحشی را در این سودا نیازاریم دل    بیش از اینش در جراحت نوک نشتر نشکنیم


همچنین مشاهده کنید

روزنامه تعادلسایت تجارت نیوزسایت مشرقسایت برترینهاروزنامه ایرانخبرگزاری تحلیل بازارروزنامه شهروندخبرگزاری صدا و سیماسایت همشهری‌آنلاینوبگردی