شنبه, ۲۲ مرداد, ۱۴۰۱ / 13 August, 2022
مجله ویستا

ترسم در این دلهای شب از سینه آهی سرزند


ترسم در این دلهای شب از سینه آهی سرزند    برقی ز دل بیرون جهد آتش به جایی درزند
از عهده چون آید برون گر بر زمین آمد سری    آن نیمه‌های شب که او با مدعی ساغر زند
کوس نبرد ما مزن اندیشه کن کز خیل ما    گر یک دعا تازد برون بر یک جهان لشکر زند
آتشفشانست این هوا ، پیرامن ما نگذری    خصمی به بال خود کند مرغی که اینجا پرزند
می بی صفا، نی بی نوا ، وقتست اگر در بزم ما    ساقی می دیگر دهد مطرب رهی دیگر زند
ما را درین زندان غم من بعد نتوان داشتن    بندی مگر بر پانهد، قفلی مگر بر در زند
وحشی ز بس آزردگی زهر از زبانم می‌چکد    خواهم دلیری کاین زمان خود را بر این خنجر زند


همچنین مشاهده کنید

سایت دیپلماسی ایرانیسایر منابعروزنامه آرمان ملیسایت اقتصاد 24روزنامه شهروندسایت انصاف نیوزسایت دیجیاتوسایت تجارت نیوزسایت تابناکخبرگزاری ایرنا