شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

زینسان که تند می‌گذرد خوشخرام من


زینسان که تند می‌گذرد خوشخرام من    کی ملتفت شود به جواب سلام من
گفتم بگو از آن لب شیرین حکایتی    سد تلخ گفت دلبر شیرین کلام من
آن شمع گر ز سوز دل من خبر نداشت    بهر چه بر فروخت چو بشنید نام من
کامی نیافتم ز لب او به بوسه ای    هر گز نبود آن لب شیرین به کام من
وحشی غزال من که به من آرمیده بود    وحشی چنان نشد که شود باز رام من


همچنین مشاهده کنید

سایت ارانیکوسایت شفقناسایت الفسایت اقتصادنیوزخبرگزاری تحلیل بازارسایت دیدارنیوزسایت تاپ نازسایت زومیتسایت تابناکخبرگزاری مهر