پنجشنبه, ۷ بهمن, ۱۴۰۰ / 27 January, 2022
مجله ویستا

بازم از نو خم ابروی کسی در نظر است


بازم از نو خم ابروی کسی در نظر است    سلخ ماه دگر و غره‌ی ماه دگر است
آنکه در باغ دلم ریشه فرو برده ز نو    گرچه نوخیز نهالیست ، سراپا ثمر است
توتی ما که به غیر از قفس تنگ ندید    این زمان بال فشان بر سر تنگ شکر است
بشتابید و به مجروح کهن مژده برید    که طبیب آمد و در چاره‌ی ریش جگر است
آنکه بیند همه عیبم نرسیدست آنجا    که هنرها همه عیب و همه عیبی هنراست
از وفای پسران عشق مرا طالع نیست    ورنه از من که در این شهر وفادارتر است ؟
وحشی عاقبت اندیش از آنسو نروی    که از آن چشم پرآشوب رهی پرخطر است


همچنین مشاهده کنید

سایت مشرقسایت الفروزنامه ابتکارخبرگزاری تحلیل بازارخبرگزاری ایرناروزنامه تعادلسایت اکوایرانروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری مهرسایت انصاف نیوز