یکشنبه, ۱۰ مهر, ۱۴۰۱ / 2 October, 2022
مجله ویستا

کسی کز رشک من محروم از آن پیمان شکن گرید


کسی کز رشک من محروم از آن پیمان شکن گرید    اگر در بزم او بیند مرا، بر حال من گرید
به بزم عیش بی دردان به جانم ، کو غم آبادی    که سوزد یک طرف مجنون و یک سو کوهکن گرید
چه می‌پرسی حدیث درد پروردی که احوالش    کسی هرگز نفهمد بسکه هنگام سخن گرید
نشینم من هم از اندوه و، دور از کوی او گریم    غریب و دردمندی هر کجا دور از وطن گرید
برو ای پند گو بگذار وحشی را که این مسکین    دمی بنشیند و بر روزگار خویشتن گرید


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری باشگاه خبرنگارانروزنامه شرقسایت آفتاب نیوزسایت اقتصاد 24سایت اقتصادآنلاینسایت خبرآنلاینسایت اکوایرانسایت تجارت نیوزسایر منابعسایت نامه نیوز