چهارشنبه, ۱۲ مهر, ۱۴۰۲ / 4 October, 2023
مجله ویستا

ملک دل را سپه ناز به یغما آمد


ملک دل را سپه ناز به یغما آمد    دیده را مژده که هنگام تماشا آمد
تا چه کردیم که چون سبزه ز کویی ندمیم    گل به گلزار شد و لاله به صحرا آمد
پرتو طلعت یوسف مگرش خواهد عذر    آنچه بر دیده‌ی یعقوب و زلیخا آمد
غمزه‌اش کرد طمع در دل و چونش ندهم    خاصه اکنون که تبسم به تقاضا آمد
مژده‌ی عمر ابد می‌رسد اکنون ز لبش    صبرکن یک نفس ای دل که مسیحا آمد
منع دل زین ره پر تفرقه کردم نشنید    رفت با یک حشر طاقت و تنها آمد
باش آماده فتراک ملامت وحشی    که تو در خوابی و صیاد ز سد جا آمد


همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصاد 24روزنامه آرمان ملیروزنامه شرقسایت برترینهاسایت دیپلماسی ایرانیسایت اعتماد آنلاینروزنامه ابتکارسایت آفتاب نیوزسایر منابعروزنامه دنیای اقتصاد