چهارشنبه, ۱۲ مهر, ۱۴۰۲ / 4 October, 2023
مجله ویستا

به دست آور بتی جان بخش و عیش جاودانی کن


به دست آور بتی جان بخش و عیش جاودانی کن    حیات خضر خواهی فکر آب زندگانی کن
ز اهل نشأه حرفی یاد دارم جان من بشنو    نشین با شیشه همزانو و می را یار جانی کن
دل مینای می‌باید که باشد صاف با رندان    دگر هرکس که باشد گو چو ساغر سرگرانی کن
به آواز دف و نی خاکبوس دیر می‌گوید    بیا خاک در میخانه باش و کامرانی کن
ز رنگ آمیزی دوران مشو غافل ز من بشنو    می رنگین به جام انداز و عارض ارغوانی کن
نصیحت گوش کن وحشی که از غم پیر گردیدی    صراحی گیر و ساغر خواه و خطی از جوانی کن


همچنین مشاهده کنید

سایت نامه نیوزخبرگزاری تحلیل بازارسایت ساعدنیوزسایت رویداد 24روزنامه همشهریسایت نی نی بانسایت همشهری‌آنلاینروزنامه آرمان ملیسایت مجله شبکهسایت برترینها