پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 19 May, 2022
مجله ویستا

به دست آور بتی جان بخش و عیش جاودانی کن


به دست آور بتی جان بخش و عیش جاودانی کن    حیات خضر خواهی فکر آب زندگانی کن
ز اهل نشأه حرفی یاد دارم جان من بشنو    نشین با شیشه همزانو و می را یار جانی کن
دل مینای می‌باید که باشد صاف با رندان    دگر هرکس که باشد گو چو ساغر سرگرانی کن
به آواز دف و نی خاکبوس دیر می‌گوید    بیا خاک در میخانه باش و کامرانی کن
ز رنگ آمیزی دوران مشو غافل ز من بشنو    می رنگین به جام انداز و عارض ارغوانی کن
نصیحت گوش کن وحشی که از غم پیر گردیدی    صراحی گیر و ساغر خواه و خطی از جوانی کن


همچنین مشاهده کنید

سایت نمناکسایت سلام نوسایت رویداد 24سایت اکوایرانسایت زومیتسایت آفتاب نیوزسایت بیتوتهسایر منابعروزنامه ایرانسایت اعتماد آنلاین