سه شنبه, ۴ تیر, ۱۳۹۸ / 25 June, 2019
مجله ویستا

حسن تو بر ماه لشکر می‌کشد


حسن تو بر ماه لشکر می‌کشد    عشق تو بر عقل خنجر می‌کشد
خدمتش بر دست می‌گیرد فلک    هر کرا دست غمت برمی‌کشد
دست عشقت هرکرا دامن گرفت    دامن از هر دو جهان درمی‌کشد
از بر تو گر غمیم آرد رسول    جان به صد شادیش در بر می‌کشد
از همه بیش و کمی در مهر و حسن    دل به هر معیار کت برمی‌کشد
آنکه می‌گوید که از زلفت به تنگ    باد شب تا روز عنبر می‌کشد
من که باری سر به رشوت می‌دهم    زلف تو با این همه سر می‌کشد
انوری بر پایه‌ی تو کی رسد    تا قبولت پایه بر تر می‌کشد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت سخت‌افزارمگسایت رویداد 24خبرگزاری ایرناسایت انتخابسایت الف