چهارشنبه, ۴ خرداد, ۱۴۰۱ / 25 May, 2022
مجله ویستا

دوش در کویی عجب بی لطفیی در کار بود


دوش در کویی عجب بی لطفیی در کار بود    تیغ در دست تغافل سخت بی زنهار بود
رفتن و ناآمدن سهل است با خود خوش کنیم    دیده را نادیده کرد و رفت این آزار بود
رسم این می‌باشد ای دیر آشنای زود سر    آنهمه لاف وفا آخر همین مقدار بود
یاری ظاهر چه کار آید خوش آن یاری که او    هم به ظاهر یار بود و هم به باطن یار بود
بر نیاوردن مروت بود خود انصاف بود    آرزوی خاطری گردور یک دم دار بود
کرد وحشی شکوه‌ی بی التفاتی برطرف    درد سر می‌شد و گرنه درد دل بسیار بود


همچنین مشاهده کنید

سایت انتخابسایت اعتماد آنلاینسایت مثلث آنلاینخبرگزاری تسنیمسایت الفسایت تجارت نیوزخبرگزاری ایسناسایت انصاف نیوزسایت نمناکسایت زومیت