شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ


آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ، بازآ    اشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآ
شده نزدیک که هجران تو، مارا بکشد    گرهمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ
کرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشی    وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ
رفتی و باز نمی‌آیی و من بی تو به جان    جان من اینهمه بی رحم چرایی، بازآ
وحشی از جرم همین کز سر آن کو رفتی    گرچه مستوجب سد گونه جفایی، بازآ


همچنین مشاهده کنید

روزنامه توسعه ایرانیروزنامه شرقسایت همشهری‌آنلاینسایت فرادیدسایت خبرآنلاینسایت نامه نیوزسایت سلام نوسایت ورزش سهروزنامه ابتکارسایت انتخاب