پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 19 May, 2022
مجله ویستا

که جان برد اگر آن مست سرگران بدرآید


که جان برد اگر آن مست سرگران بدرآید    کلاه کج نهد از ناز و بر سرگذر آید
رسید بار دگر بار حسن حکم چه باشد    دگر که از نظر افتد که باز در نظر آید
ز سوی مصر به کنعان عجب رهیست که باشد    هنوز قافله در مصر و قاصد و خبر آید
کمینه خاصیت عشق جذبه‌ایست که کس را    ز هر دری که پرانند بیش ، بیشتر آید
سبو به دوش و صراحی به دست و محتسب از پی    نعوذبالله اگر پای من به سنگ بر آید
مگو که وحشیم آید ز پی اگر بروم من    چه مانعست نیاید چرا به چشم و سر آید


همچنین مشاهده کنید

روزنامه دنیای اقتصادسایت مجله شبکهخبرگزاری ایسناروزنامه شرقسایت ورزش سهسایت دیدارنیوزسایت فراروسایت برترینهاخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت بیتوته