پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 19 May, 2022
مجله ویستا

وصلم میسر است ولی بر مراد نیست


وصلم میسر است ولی بر مراد نیست    بر دل نهم چه تهمت شادی که شاد نیست
غم می‌فروخت لیک به اندازه میفرست    یک دل درون سینه ما خود زیاد نیست
جایی هنوز نیست به ذوق دیار عشق    هر چند ظلم هست و ستم هست و داد نیست
ای بی‌وفا برو که بر این عهدهای سست    نی اندک اعتماد که هیچ اعتماد نیست
رو ، رو که وحشی آنچه کشید از تو سست عهد    ما را به خاطر است ، ترا گر به یاد نیست


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایسناسایت دیدارنیوزروزنامه همشهریخبرگزاری ایلناسایت انصاف نیوزسایت ورزش سهروزنامه تعادلروزنامه آرمان ملیخبرگزاری ایرناسایت زومیت