پنجشنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۱ / 26 May, 2022
مجله ویستا

یار دور افتاده مان حل مراد ما نکرد


یار دور افتاده مان حل مراد ما نکرد    مدتی رفتیم و او یک بار یاد ما نکرد
مجلس ما هر دم از یادش بهشتی دیگر است    گر چه هرگز یاد ما حوری نژاد ما نکرد
بر سر سد راه داد ما به گوش او رسید    یک ره آن بیداد گر گوشی به داد ما نکرد
دل به خاک رهگذارش عمرها پهلو نهاد    او گذاری بر دل خاکی نهاد ما نکرد
اعتماد ما یکی سد شد به وحشی زین غزل    کیست کو سد آفرین بر اعتقاد ما نکرد


همچنین مشاهده کنید

سایت اعتماد آنلاینسایر منابعسایت الفروزنامه آرمان ملیسایت عصرایرانسایت دیدبان ایرانروزنامه ابتکارسایت آفتاب نیوزخبرگزاری باشگاه خبرنگارانسایت تجارت نیوز