دوشنبه, ۷ آذر, ۱۴۰۱ / 28 November, 2022
مجله ویستا

رسید و آن خم ابرو بلند کرد و گذشت


رسید و آن خم ابرو بلند کرد و گذشت    تواضعی که به ابرو کنند، کرد و گذشت
نوازشم به جواب سلام اگر چه نداد    تبسمی ز لب نوشخند کرد و گذشت
به جذبه‌ی نگهی کز پیش کشان می‌برد    چه صیدها که اسیر کمند کرد و گذشت
کرشمه‌ای که جنون آورد تعقل آن    بلای دانش سد هوشمند کرد و گذشت
یکی قبول نکرد از هزار تحفه‌ی جان    بهانه غمزه‌ی مشکل پسند کرد و گذشت
که بود این ، که ز چشم بدش گزند مباد    که جان بر آتش شوقم سپند کرد و گذشت
رسید و باز به اندک ترحمی وحشی    زبان شکوه به کام تو بند کرد و گذشت


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایلناروزنامه ایرانروزنامه ابتکارروزنامه شهروندخبرگزاری ایسناسایت عصرایرانسایت اعتماد آنلاینسایت مثلث آنلاینخبرگزاری تسنیمسایر منابع