پنجشنبه, ۳ فروردین, ۱۴۰۲ / 23 March, 2023
مجله ویستا

تاریخچه پرورش مرغ


مرغ در حدود ۵۰۰۰-۵۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح در هندوستان، سوماترا و جاوه اهلى شده است که براى مصارف غذائى، مذهبى، نمايش و شرط‌بندى و جنگ انداختن با يکدگير به‌کار گرفته مى‌شد. بشر اوليه با درست کردن لانه و دادن غذا به زنده ماندن و توليد نسل مرغ کمک کرده است.
استفاده از گوشت مرغ و تخم‌مرغ به‌عنوان غذاى انسان تاريخچهٔ بسيار قديمى دارد. نحوهٔ ذبح و آماده کردن مرغ براى مصارف انسانى با پيشرفت فرهنگ و تمدن بشرى تغيير کرده است؛ طورى که امروزه نحوهٔ کشتار و آماده کردن مرغ از نظر تجارى مصرف گوشت و بهداشت عمومى حائز اهميت است.
در جوامعى که دچار کمبود چراگاه‌هاى طبيعى هستند و از طرف ديگر به‌عللى از نظر مراتع مصنوعى محدوديت دارند، براى تأمين پروتئين حيوانى کافى براى مصارف انسانى توسعهٔ هرچه بيشتر صنعت پرورش طيور ضرورت انکارناپذيرى دارد. زيرا نگهدارى و پرورش طيور احتياج به مراتع و چراگاه‌هاى وسيع ندارد و مى‌توان در محيط محدود با استفاده از مازاد مواد غذائى غيرقابل استفاده براى انسان، مثل بقاياى کارخانجات روغن‌کشي، لبنيات‌سازى کشتارگاه‌هاى صنعتى (دام و طيور) شيلات، کنسروسازى و غيره، در مدت زمان کوتاهى توليد گوشت و تخم‌مرغ کافى در مرغ نمود. در جدول زير مقدار گوشت مرغ توليد شده در جدول توليد گوشت مرغ در جهان، قاره‌هاى مختلف و در کشورهاى مختلف در سال‌هاى مختلف نشان داده شده است.
   جدول توليد گوشت مرغ در جهان و در بعضى از کشورها ۱۹۸۶-۱۹۹۱ (برحسب تن)
کشور ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
کانادا و آمريکا ۸/۸۹۰ ۹۷۴۹ ۱۰۰۸۲ ۱۰۷۷۶ ۱۱۵۱۰ ۱۲۰۷۵
آمريکاى لاتين ۳۵۵۸ ۳۲۷۷ ۳۴۱۰ ۳۴۲۵ ۳۷۲۶ ۳۹۵۳
۱۲کشور مشترک‌المنافع اروپائى ۵۴۱۳ ۵۷۱۲ ۵۹۲۸ ۶۰۸۹ ۶۱۹۴ ۶۲۸۳
ساير کشورهاى اروپائى غربى ۱۶۸ ۱۷۷ ۱۸۱ ۱۸۵ ۱۸۹ ۱۹۳
اروپاى شرقى ۲۰۶۰ ۲۰۶۸ ۲۰۶۲ ۱۹۹۹ ۱۹۳۹ ۱۹۸۵
شوروى ۲۹۸۸ ۳۱۲۶ ۳۱۸۴ ۳۳۰۰ ۳۴۰۰ ۳۴۸۰
خاورميانه ۱۰۴۴ ۱۱۵۳ ۱۲۲۶ ۱۲۱۳ ۱۲۴۲ ۱۲۱۹
آسيا ۴۷۵۱ ۵۰۳۶ ۵۸۵۱ ۶۱۳۹ ۶۴۵۰ ۶۸۹۰
استراليا-نيوزلند ۴۱۳ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۶۱ ۴۷۳ ۴۹۱
دنيا ۲۹۹۸۳ ۳۱۲۷۱ ۳۲۹۲۰ ۳۴۱۲۹ ۳۵۶۸۸ ۳۷۱۴۹


همچنین مشاهده کنید

سایت جمارانسایت ورزش سهوبگردیسایر منابعروزنامه شهروندسایت خبرآنلاینروزنامه آرمان ملیخبرگزاری تحلیل بازارسایت نی نی بانروزنامه همشهری