یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

ز کوی آن پری دیوانه رفتم


ز کوی آن پری دیوانه رفتم    نکو کردم خردمندانه رفتم
بیا بشنو ز من افسانه عشق    که دیگر بر سر افسانه رفتم
ز من باور کند زاهد زهی عقل    که کردم تو به وز میخانه‌ی رفتم
سفر کردم ز کوی آشنایی    ز صبر و دین و دل بیگانه رفتم
چه می بود اینکه ساقی داد وحشی    که من از خود به یک پیمانه رفتم


همچنین مشاهده کنید

سایت رکناسایت نامه نیوزسایت جهان صنعت نیوزسایت تابناکسایت فراروسایت فرادیدخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوزسایت چیدانهروزنامه دنیای اقتصاد