پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

ز کوی آن پری دیوانه رفتم


ز کوی آن پری دیوانه رفتم    نکو کردم خردمندانه رفتم
بیا بشنو ز من افسانه عشق    که دیگر بر سر افسانه رفتم
ز من باور کند زاهد زهی عقل    که کردم تو به وز میخانه‌ی رفتم
سفر کردم ز کوی آشنایی    ز صبر و دین و دل بیگانه رفتم
چه می بود اینکه ساقی داد وحشی    که من از خود به یک پیمانه رفتم


همچنین مشاهده کنید

سایت دیدبان ایرانسایت دیپلماسی ایرانیسایت ورزش سهروزنامه شرقسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناروزنامه ابتکارخبرگزاری مهرسایت الفسایت انتخاب