جمعه, ۶ خرداد, ۱۴۰۱ / 27 May, 2022
مجله ویستا

خوش صید غافلی به سر تیر آمدست


خوش صید غافلی به سر تیر آمدست    زه کن کمان ناز که نخجیر آمدست
روزی به کار تیغ تو آید نگاه دار    این گردنی که در خم زنجیر آمدست
کو عشق تا شوند همه معترف به عجز    اول خرد که از پی تدبیر آمدست
عشقی که ما دو اسبه ازو می‌گریختیم    اینست کامدست و عنانگیر آمدست
ملک دل مرا که سواری بس است عشق    با یکجهان سپاه به تسخیر آمدست
در خاره کنده‌اند حریفان به حکم عشق    جویی که چند فرسخ از آن شیر آمدست
بی لطفیی به حال تو دیدم که سوختم    وحشی بگو که از توچه تقصیر آمدست


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری تسنیمسایت رویداد 24روزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری مهرسایت مثلث آنلاینسایت سلام نوسایت مجله شبکهسایت انصاف نیوزروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری باشگاه خبرنگاران