سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 17 May, 2022
مجله ویستا

ما را به سوی خود خم موی تو می‌کشد


ما را به سوی خود خم موی تو می‌کشد    زنجیر کرده بر سر کوی تو می‌کشد
ای باغ خوش بخند که خلقی ز هر طرف    چون سبزه رخت بر لب جوی تو می‌کشد
ای سبزه، بخت سبز تو داری که لاله سان    هر سو کسی پیاله بر روی تو می‌کشد
ای بوستان شکفته شو اکنون که خلق را    دل همچو غنچه باز به سوی تو می‌کشد


همچنین مشاهده کنید

سایت انتخابروزنامه شرقسایت مجله شبکهروزنامه ایرانروزنامه دنیای اقتصادسایت دیدبان ایرانسایت دیپلماسی ایرانیسایت سلام نوسایت ارانیکوخبرگزاری تحلیل بازار