دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

قرطه بگشای و زمانی بنشین بیش مگوی


قرطه بگشای و زمانی بنشین بیش مگوی    روی بنمای که امروز چنین دارد روی
در عذر و گره موی ببند و بگشای    که پذیرای گره شد تنم از مویه چو موی
ای شده پای دلم آبله در جستن تو    چون به دست آمدیم دل بنه و جست مجوی
سنگ عشق تو چو بشکست سبوی دل من    باز باید زدن آخر بهم این سنگ و سبوی
انوری پای نخواهد ز گل عشق تو شست    گر تو زو دست بشویی چه کنم دست بشوی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری ایلناروزنامه خراسانسایت خبر ورزشیسایت تابناکسایت زومیت