سه شنبه, ۱۴ تیر, ۱۴۰۱ / 5 July, 2022
مجله ویستا

هست هنوز ماه من چشم و چراغ دیگران


هست هنوز ماه من چشم و چراغ دیگران    سبزه‌ی او هنوز به از گل باغ دیگران
خلق روان به هر طرف بهر سراغ یار من    بیهده من چرا روم بهر سراغ دیگران
رسته گلم ز بام و در جای دگر چرا روم    با گل خود چه می‌کنم سبزه‌ی باغ دیگران
من که میسرم شود صافی جام او چرا    در دل خود کنم گره درد ایاغ دیگران
وحشی از او علاج کن سوز درون خویش را    فایده چیست سوختن از تف داغ دیگران


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری صدا و سیماروزنامه ایرانروزنامه آفتاب یزدروزنامه ابتکارسایت انتخابخبرگزاری مهرروزنامه شرقسایت اقتصادنیوزسایت تاپ نازروزنامه شهروند