یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

هست هنوز ماه من چشم و چراغ دیگران


هست هنوز ماه من چشم و چراغ دیگران    سبزه‌ی او هنوز به از گل باغ دیگران
خلق روان به هر طرف بهر سراغ یار من    بیهده من چرا روم بهر سراغ دیگران
رسته گلم ز بام و در جای دگر چرا روم    با گل خود چه می‌کنم سبزه‌ی باغ دیگران
من که میسرم شود صافی جام او چرا    در دل خود کنم گره درد ایاغ دیگران
وحشی از او علاج کن سوز درون خویش را    فایده چیست سوختن از تف داغ دیگران


همچنین مشاهده کنید

سایت جهان صنعت نیوزسایت دیپلماسی ایرانیسایت نورنیوزخبرگزاری برناسایت مثلث آنلاینسایت پارسینهروزنامه آرمان ملیخبرگزاری ایرناخبرگزاری فارسسایت رکنا