شنبه, ۲ بهمن, ۱۴۰۰ / 22 January, 2022
مجله ویستا

قلب سپه ماست به یک حمله شکسته


قلب سپه ماست به یک حمله شکسته    با غمزه بگو تا نزند تیغ دو دسته
پیکان ز جگر جسته و زخمی شده جان هم    وین طرفه که تیرت ز کمانخانه نجسته
امید من از طایر وصل تو بریده‌ست    نتوان پر او بست به این تار گسسته
از دور من و دست و دعایی اگرم تو    بر خوان ثنائی در دریوزه نبسته
نگذاشت کسادی که غباری بنشانیم    زین جنس محبت که بر او گرد نشسته
هرگز نرهد آنکه تواش بند نهادی    میرد به قفس مرغ پر و بال شکسته
وحشی نتوان خرمن امید نهادن    زین تخم تمنا که تو کشتی و نرسته


همچنین مشاهده کنید

سایت مشرقخبرگزاری صدا و سیماروزنامه توسعه ایرانیروزنامه دنیای اقتصادسایت تاپ نازسایت ارانیکوسایت بیتوتهروزنامه شهروندسایت دیپلماسی ایرانیسایت سلام نو