یکشنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۲ / 10 December, 2023
مجله ویستا

ملول از زهد خویشم ساکن میخانه خواهم شد


ملول از زهد خویشم ساکن میخانه خواهم شد    حریف ساغر و هم مشرب پیمانه خواهم شد
اگر بیند مرا طفلی به این آشفتگی داند    که از عشق پری رخساره‌ای دیوانه خواهم شد
شدم چون رشته‌ی‌ای از ضعف و دارم شادمانیها    که روزی یار، با آن گوهر یکدانه خواهم شد
به هر جا می‌رسم افسانه‌ی عشق تو می‌گویم    به این افسانه گفتن عاقبت افسانه خواهم شد
مگو وحشی کجا می‌باشد و منزل کجا دارد    کجا باشم مقیم گوشه‌ی ویرانه خواهم شد


همچنین مشاهده کنید

سایت نورنیوزسایت رویداد 24سایت دیدارنیوزخبرگزاری تحلیل بازارسایت فرازدیلیخبرگزاری ایرناسایت اکوایرانروزنامه شرقسایت ساعدنیوزخبرگزاری ایسنا