شنبه, ۱۸ آذر, ۱۴۰۲ / 9 December, 2023
مجله ویستا

هر چند ناز کردی ، نیازم زیاده شد


هر چند ناز کردی ، نیازم زیاده شد    دردم فزود و سوز و گدازم زیاده شد
هر چند بیش کشت به ناز و کرشمه‌ام    رغبت به آن کرشمه و نازم زیاده شد
باز آمدی و شعله‌ی شوقم به جان زدی    کم گشته بود سوز تو بازم زیاده شد
درد تو کم نشد ز سفر بلکه سد الم    از رنج راه دور و درازم زیاده شد
وحشی به فکر چشم غزالی به هر غزل    انگیز طبع سحر طرازم زیاده شد


همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینسایر منابعسایت خبرآنلاینسایت پارسینهسایت نامه نیوزروزنامه آرمان ملیسایت تاپ نازسایت تابناکسایت جمارانسایت فرارو