پنجشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۰ / 20 January, 2022
مجله ویستا

پاک ساز از غیر دل ، وز خود تهی شو چون حباب


پاک ساز از غیر دل ، وز خود تهی شو چون حباب    گر سبک روحی توانی خیمه زد بر روی آب
خودنمایی کی کند آن کس که واصل شد به دوست    چون نماید مه چو گردد متصل با آفتاب
کی دهد در جلوه گاه دوست عاشق راه غیر    دم مزن از عشق اگر ره می‌دهی بر دیده خواب
نیست بر ذرات یکسان پرتو خورشید فیض    لیک باید جوهر قابل که گردد لعل ناب
وحشی از دریای رحمت گر دهندت رشحه‌ای    گام بر روی هوا آسان زنی همچون سحاب


همچنین مشاهده کنید

روزنامه توسعه ایرانیروزنامه تعادلسایت مثلث آنلاینسایت سلام نوسایت دیپلماسی ایرانیسایت برترینهاسایت ارانیکوسایت اقتصادنیوزسایت انصاف نیوزخبرگزاری مهر