پنجشنبه, ۳ فروردین, ۱۴۰۲ / 23 March, 2023
مجله ویستا

نژادهای مرغ


مرغان اهلى امروزه از چهار نوع يا نمونهٔ وحشى که در حال حاضر در هندوستان، سيام، برمه، سيلان، جاوه و سوماترا زندگى مى‌کنند، به‌وجود آمده‌اند. اين چهار نوع عبارتند از:
گالوس گالوس يا گالوس بانکيوا، گالوس لافايت، گالوس واريوس، گالوس سنراتى.
   گالوس گالوس يا گالوس بانکيوا (Gallus Bankiva)
گالوس بانکيوا يا مرغ قرمز جنگلى که در حال حاضر در هندوستان، برمه، سيام زندگى مى‌کند، اين نوع مرغ‌ها در منطقهٔ وسيعى پراکنده شده‌اند.
   گالوس لافايت (G. Lafayette)
گالوس لافايت که مرغ جنگلى سيلان نيز ناميده مى‌‌شود، داراى رنگ قرمز و زرد بوده و اين مرغ در جنگل‌هاى سيلان و هندوستان زندگى مى‌کند.
   گالوس واريوس (G.Varius)
گالوس واريوس يا مرغ جنگلى جاوه، رنگ اين مرغان سبز بوده، در جاوه و اطراف آن پخش شده‌اند.
   گالوس سنراتى (G.Sonnerati)
گالوس سنراتى يا مرغ خاکسترى جنگلى در جنوب و غرب هندوستان پخش شده است.


همچنین مشاهده کنید

روزنامه تعادلخبرگزاری ایسناسایت رویداد 24خبرگزاری تسنیمسایت الفسایت پارسینهروزنامه ابتکارخبرگزاری ایرناخبرگزاری تحلیل بازارسایت نامه نیوز